Evelien, 27 jaar, Antwerpen

Als jullie centrales weer draaien, is onze veiligheid dan wel gegarandeerd?

Hier kunnen we heel duidelijk op antwoorden: om elektriciteit te mogen produceren, moeten onze centrales voldoen aan zeer hoge en goed vastgelegde vereisten. Ze zullen nooit in werking zijn als er aan deze vereisten niet voldaan wordt.

De bevoegde instanties die belast zijn met controles, en de onafhankelijke waarnemers zijn permanent aanwezig op onze sites om dit te controleren. De nucleaire sector is wereldwijd één van de strengst gereglementeerde en gecontroleerde. Als de Belgische centrales draaien, dan produceren ze CO2-arme elektriciteit in alle veiligheid. 

Meer vragen Volgende vraag