Caroline, 35 jaar, Elsene

Wat is de evolutie van de prijzen voor de komende maanden?

Energieleveranciers kunnen nu al contracten afsluiten voor de levering van elektriciteit in de toekomst (levering over 1 maand, over 1 jaar.. zelfs meerdere jaren). Dit geeft, voor een specifieke datum, een indicatie van de toekomstige energieprijzen. De prijzen kunnen elke dag schommelen, want er zijn meerdere factoren die op korte termijn de elekticiteitsprijzen beïnvloeden: de gasprijzen, de steenkoolprijs of de CO2-uitstoot.

Het spreek voor zich dat onvoorziene omstandigheden ook kunnen zorgen voor een piek in de marktprijzen. Een extreme periode van kou kan de vraag sterk verhogen. Een niet-beschikbaarheid van enkele centrales kunnen het beschikbare aanbod dan weer verlagen. Deze prijspieken (die voor alle energieleveranciers van toepassing zijn) zijn niet onmiddellijk voelbaar voor de eindklant. Deze is immers beschermd door zijn contract met de leverancier. Na meerdere jaren met lage marktprijzen, merken we sinds begin 2018, en voor 2019, dat de marktprijzen voor elektriciteit aan het stijgen zijn (zie schema). Het is dus meer dan ooit belangrijk om te investeren in energie-efficiëntie en om slim om te gaan met energie om de energiefactuur in de hand te hebben.


Meer vragen Volgende vraag